นิทานสนุก เสริมสร้างจินตนาการด้วยนิทานประกอบภาพ

เมื่อพูดถึงนิทาน  ทุกคนย่อมรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะนิทานที่มีภาพวาดประกอบสีสันสวยงาม  นอกจากจะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้ว  ยังช่วยให้นิทานเรื่องนั้นๆ  สนุกสนานมากยิ่งขึ้นและเสริมสร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านได้ยอดเยี่ยมอีกด้วย  ซึ่งการรับวาดภาพนิทานนั้น  จำเป็นต้องศึกษารูปแบบของนิทานแต่ละประเภทก่อนว่ามีรูปแบบอย่างไร  ต้องการนำเสนออะไรและอยู่ในยุคไหน  ผู้ที่จะรับวาดรูปนิทานจึงจะสามารถวาดภาพประกอบนิทานเรื่องนั้นๆ  ได้

 

นิทานมีกี่ประเภท

โดยปกติแล้ว  นิทานประเภทต่างๆ  จะจำแนกประเภทตามรูปแบบในการนำเสนอ  เรื่องราวและการเล่าเรื่องของนิทานประเภทนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของนิทานได้  ดังนี้

 

1.นิทานพื้นบ้าน

เป็นนิทานเกี่ยวกับท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวบ้าน  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องเล่าจากความเชื่อ  โดยปกติแล้วหากเป็นนิทานท้องถิ่น  จะปรากฏหลักฐานอ้างอิง  เพื่อยืนยันว่าบุคคลมีตัวตนจริงหรือสถานที่ในเรื่องมีอยู่จริง

 

2.นิทานชาดก

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระพุทธเจ้า  10  พระชาติสุดท้าย  ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยนิทานชาดกนี้  เรียกว่านิทานทศชาติ  อย่างเช่น  พระเวสสันดรชาดก  ภาพนิทานทั้งหมดจะแสดงให้เห็นถึงการทำคุณงามความดี  เพื่อบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้า

 

3.นิทานประเภทตำนานหรือเทพนิยาย

เป็นนิทานเกี่ยวเทพเจ้าและความเชื่อในศาสนาหรือลัทธิต่างๆ  นอกจากนิทานจะนำเสนอประวัติความเป็นมาของเทพเจ้าแต่ละองค์แล้ว  นิทานส่วนใหญ่ยังนำเสนออภินิหารตามความเชื่ออีกด้วย  ดังนั้น  ผู้ที่จะรับวาดรูปนิทานประเภทนี้  อาจต้องศึกษาคติความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์เทพนั้นๆ  ก่อน  เพื่อให้สามารถวาดภาพออกมาได้ตรงกับความเชื่อและความศรัทธาของผู้อ่าน

 

4.นิทานเกี่ยวกับสัตว์

นิทานสัตว์ส่วนใหญ่เป็นนิทานคติสอนใจ  โดยสัตว์จะเป็นตัวเอกของนิทานเรื่องนั้นๆ  สัตว์สามารถพูดได้และทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์  มีสติปัญญา  ความสามารถและความเฉลียวฉลาดหรือโง่เขลา  ซึ่งนิทานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนิทานสำหรับเด็ก  ภาพวาดประกอบนิทานจึงต้องมีความสวยงาม  น่ารักและมีลักษณะของความเป็นการ์ตูน

 

5.นิทานเด็กประกอบการเรียนการสอน

นิทานประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงาม  หากเป็นเด็กโต  ตัวละครหลักในนิทานจะเป็นเด็กนักเรียน  แต่ถ้าเป็นเด็กเล็ก  ตัวละครอาจเป็นสัตว์  ผักผลไม้หรือสิ่งของก็ได้เช่นกัน  แล้ววาดให้ตัวละครนั้นๆ  มีชีวิต

 

6.นิทานประกอบวรรณกรรมหรือวรรณกรรมเยาวชน

สำหรับภาพวาดประกอบวรรณกรรมนั้น  จะเป็นภาพที่บรรยายเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในฉากหรือตอนใดตอนหนึ่ง  เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพเรื่องราวในวรรณกรรมชัดเจนมากขึ้น  แต่จะไม่วาดเป็นเรื่องราว  วรรณกรรม  1  บทอาจมีภาพประกอบเพียงแค่ภาพเดียวเท่านั้น

 

7.นิทานตลกขบขัน

เป็นนิทานสนุกสนานที่มีมุขตลกขบขัน  นอกจากเนื้อเรื่องจะสนุกสนาน  ผ่อนคลายสบายๆ แล้ว  ภาพวาดประกอบส่วนใหญ่ยังสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้อีกด้วย

 

8.นิทานคติสอนใจ

เป็นนิทานเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเน้นในเรื่องของการสอนใจ  การดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง  หรือสอนให้เห็นทุกข์และโทษภัยจากการทำผิด  เป็นลักษณะนิทานสุภาษิตหรือนิทานอีสป  อาจไม่สมจริง  แต่เน้นในเรื่องของการสอนเพื่อให้ผู้อื่นเกิดคุณธรรม

 

9.นิทานเกี่ยวกับศาสนา

เป็นนิทานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาต่างๆ  พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าหรือว่านักบวช  อาจมีการกล่าวถึงอิทธิฤทธิ์และอภินิหาร  เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธา

 

10.นิทานปรัมปราหรือนิทานทรงเครื่อง 

เป็นนิทานที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาว  มีความโดดเด่นในการเล่าเรื่อง  โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนิทานที่มีเรื่องของปาฏิหาริย์และอิทธิฤทธิ์ที่เกินกว่าวิสัยของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง  มีเทวดา  ยักษ์  หรือพญานาค  เป็นนิทานที่มีเรื่องราวสนุกสนาน  ถูกจัดให้เป็นนิทานมหัศจรรย์

 

ทั้งหมดนี้คือนิทานประเภทต่างๆ  ที่นิยมเล่าเรื่องหรือเล่าเรื่องพร้อมภาพประกอบ  สำหรับศิลปิน  จิตรกรหรือผู้ที่จะรับวาดรูปนิทาน  จำเป็นต้องศึกษาลักษณะของนิทานประเภทต่างๆ  ก่อน  เพื่อให้สามารถวาดภาพได้อย่างเหมาะสม  ส่วนใครที่ต้องการจ้างศิลปินหรือจิตรกรให้รับวาดรูปนิทาน  ก็ต้องศึกษาประเภทของนิทานที่ต้องการจ้างวาดภาพเช่นกัน  เพื่อให้นิทานของคุณอ่านแล้วสนุกสนาน  เข้าใจง่ายและเสริมสร้างจินตนาการอย่างที่ทุกคนต้องการ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น