ภาพวาดทิวทัศน์ ประวัติความเป็นมาและเทคนิคการวาดภาพทิวทัศน์

ภาพวาดทิวทัศน์ เป็นภาพเขียนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้รักงานศิลปะ ด้วยเพราะภาพวาดทิวทัศน์แสดงให้เขียนถึงความงดงามของธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ ทะเล ท้องฟ้า ทุ่งหญ้า ท้องนาและภาพอาคารบ้านเรือน แต่ละภาพล้วนแล้วแต่มีเรื่องราว มีที่มา มีความแตกต่างและทุกภาพมีเสน่ห์ในตัวเอง ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปทั้งหลายเลือกที่จะวาดภาพทิวทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความงดงามของทัศนียภาพเหล่านั้น

วาดภาพการ์ตูนล้อเลียนคู่รักสวยๆ

ประวัติความเป็นมาของการวาดภาพทิวทัศน์
การภาพวาดทิวทัศน์มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยงานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นภาพ “ภูมิประเทศบริสุทธิ์” ซึ่งมีเพียงเส้นพื้นดิน เส้นภูเขาและต้นไม้ แต่ไม่มีภาพมนุษย์ เป็นภาพเฟรสโก ศิลปะแบบมิโนอัน ที่เขียนขึ้นราว 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หลังจากนั้นจึงเกิดภาพทิวทัศน์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพวาดทิวทัศน์ตะวันตกและภาพวาดทิวทัศน์ศิลปะแบบจีน จนกระทั่งความนิยมในการวาดภาพทิวทัศน์นี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลก เราจึงได้เห็นภาพทิวทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของลักษณะภูมิประเทศและอาคารบ้านเรือนของประเทศต่างๆ จากจิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปทั่วโลกในปัจจุบัน

วาดภาพการ์ตูนล้อเลียน

ภาพทิวทัศน์มีกี่ประเภท
ปัจจุบันภาพทิวทัศน์ที่จิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปทิวทัศน์ได้วาดมีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่

1.ภาพทิวทัศน์บก เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิประเทศต่างๆ บนบก ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ดอกไม้ ทุ่งหญ้า ท้องนา ป่าไม้ ภูเขาและแม่น้ำ
2.ภาพทิวทัศน์ทะเล เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิประเทศต่างๆ ทางทะเล อย่างเช่น หาดทราย โขดหิน คลื่น เรือ ชาวประมง สัตว์ทะเล ฯลฯ
3.ภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของสิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรือนในรูปแบบต่างๆ
4.การวาดภาพทิวทัศน์แบบเหมือนจริง เป็นภาพวาดทิวทัศน์ที่จิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปวาดโดยให้มีสัดส่วน รูปร่าง สี แสงเงาและระยะใกล้ไกลเหมือนจริง
5.การวาดภาพทิวทัศน์แบบตัดทอน เป็นการวาดภาพในลักษณะของจินตนาการ โดยจิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปจะใช้สายตา ความคิดและอารมณ์ ลดทอนรูปทรงจากภาพจริง
6.การวาดภาพทิวทัศน์แบบนามธรรม เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปใช้อารมณ์และความรู้สึกแทนรูปทรงและความเหมือนจริง

เรื่องน่ารู้ ลักษณะของเส้นต่างๆ ที่ใช้ในการวาดภาพทิวทัศน์
การวาดภาพทิวทัศน์ให้สวยงาม จิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ หนึ่งในนั้นคือการใช้เส้นต่างๆ และจุดที่สำคัญของภาพ แสดงให้เห็นถึงมิติ ความกว้าง ความยาว ความสูงต่ำและความลึก เพื่อให้ภาพทิวทัศน์มีความเป็นธรรมชาติ เหมือนจริง แม้ภาพทิวทัศน์บางภาพจะเขียนจากจินตนาการก็ตาม ซึ่งเส้นที่สำคัญในการเขียนภาพทิวทัศน์ ได้แก่
1.เส้นขอบฟ้า (HL Horizontal Lline) เป็นเส้นที่สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา สามารถปรับระดับให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามต้องการ
2.เส้นพื้น Ground Line (GL) เป็นเส้นพื้นโลกที่มีวัตถุวางอยู่
3.เส้นวางแผ่นภาพ Ground Plane (GP) คือพื้นที่สำหรับวางแผ่นภาพ ซึ่งต้องวางตั้งฉากกับเส้นระนาบพื้นเสมอ
4.มุมมอง Station Point (SP) เป็นจุดยืนในการมองเห็นภาพ ซึ่งควรมีระยะห่างให้เห็นภาพในมุมมองที่เหมาะสม ไม่ไกลหรือใกล้จนเกินไป
5.จุดรวมสายตา Vanishing Point (VP) เป็นจุดที่สำคัญที่สุดในภาพเขียน ตั้งอยู่บนเส้นระดับสายตา อาจมีจุดเดียวหรือสองจุดก็ได้

หัวใจสำคัญของการวาดภาพทิวทัศน์
นอกจากการวาดภาพจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ การใช้เส้นและการกำหนดสัดส่วนอย่างเหมาะสมแล้ว หัวใจสำคัญของการวาดภาพทิวทัศน์ที่จิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปคำนึงถือเสมอและช่วยให้ภาพทิวทัศน์ทุกภาพออกมาสวยงามและมีเสน่ห์ ได้แก่

1.ภาพที่เขียนเป็นภาพที่จิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปชื่นชอบและสร้างความประทับใจ
2.วิเคราะห์ภาพทิวทัศน์ที่จะเขียนและใส่ใจในทุกรายละเอียดของภาพ
3.จัดมุมมองของภาพให้เหมาะสม ให้ภายในภาพมีจุดสนใจ เอกภาพ และดุลยภาพครบถ้วน
4.จุดเด่นของภาพควรมีเพียงแค่จุดเดียวและไม่ควรวางไว้ตรงกลางเพราะจะทำให้ภาพดูน่าเบื่อ
5.ภาพเขียนทิวทัศน์ควรมีเอกภาพที่ชัดเจน กลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
6.ควรวาดภาพทิวทัศน์ให้มีดุลยภาพที่เหมาะสม ได้สัดส่วน
7.ก่อนวาดภาพทิวทัศน์ ควรร่างภาพด้วยเส้นทัศนียภาพ จะช่วยให้ภาพมีระยะ มีมิติและมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนง่ายๆ การวาดภาพทิวทัศน์ให้สวยงาม
1.ร่างภาพทิวทัศน์โดยรวม โดยจัดภาพให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ จากนั้นร่างรายละเอียดต่างๆ ของภาพ
2.เมื่อร่างภาพทิวทัศน์โดยรวมทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้ลงน้ำหนักให้ชัดเจนมากขึ้น
3.หากเป็นภาพลายเส้น ให้เพิ่มน้ำหนักที่องค์ประกอบต่างๆ เพิ่มแสงเงาและตกแต่งรายละเอียด เป็นอันเสร็จ
4.หากเป็นภาพเขียนสี ให้ลงสีภาพด้วยสีประเภทต่างๆ ที่เตรียมไว้ ลงสีทั้งหมด เพิ่มแสงเงาและใส่รายละเอียด เป็นอันเสร็จเช่นกัน

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับภาพทิวทัศน์ที่จิตรกร ศิลปิน และนักรับวาดรูปใช้ในการสร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ให้สวยงาม สำหรับใครที่สนใจภาพเขียนทิวทัศน์ประเภทต่างๆ สามารถให้เรารับวาดรูปทิวทัศน์ที่คุณชื่นชอบได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้เรายังรับวาดรูปเหมือน รับวาดรูปการ์ตูนและรับวาดรูปภาพเขียนทุกชนิด รับรองว่าคุณจะต้องประทับใจในทุกงานศิลป์จากเรา

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น