ภาพเหมือน อีกหนึ่งเสน่ห์ของงานศิลป์ที่ไม่มีใครเหมือน

หากให้พูดถึงงานศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม การวาดเส้น งานภาพพิมพ์ งานออกแบบและงานศิลป์อื่นๆ ทุกแขนงล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าและมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งงานศิลป์ทุกแขนงเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติ ความรู้ ความคิด ความเชื่อและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลา ให้คนในยุคนั้นหรือคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความงดงามและทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกผ่านงานศิลป์เหล่านั้น

ภาพเหมือน เสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

วาดภาพเหมือนสีน้ำ

ภาพเหมือน เป็นอีกแขนงหนึ่งของงานศิลป์ จัดอยู่ในกลุ่มของงานจิตรกรรม ซึ่งการวาดภาพเหมือนนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ว่ากันว่า แรกเริ่มภาพเหมือนถูกใช้สำหรับปิดศพเท่านั้น จนมาถึงในสมัยโรมัน การวาดภาพเหมือนถูกนำมาใช้กับคนที่ยังมีชีวิต เป็นการสร้างสรรค์งานเขียนภาพให้มีความละม้าย คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุด หลังจากนั้นการวาดภาพเหมือนก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งในช่วงยุคกลางของศตวรรษที่ 4 ศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อ เลโอนาร์โด ดา วินชี ได้รังสรรค์ผลงานภาพเหมือนที่ชื่อว่า “โมนาลิซ่า” แม้ในช่วงนั้นภาพเหมือนโมนาลิซ่าจะยังไม่โด่งดังเป็นเป็นที่รู้จัก แต่ในปัจจุบันภาพเหมือนโมนาลิซาถูกจัดให้เป็นภาพเหมือนที่เก่าแก่ที่สุดและมีคุณค่าทางด้านงานศิลป์มากที่สุดของโลก

แม้ในอดีตการวาดภาพเหมือนจะยังไม่มีความเหมือนจริงเท่ากับปัจจุบันและการวาดภาพเหมือนในอดีตก็เป็นการบันทึกเรื่องราว คน สัตว์ สิ่งของ บ้านเรือน ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น แตกต่างจากภาพเหมือนในปัจจุบัน ที่ไม่ได้มีแค่ความเหมือนจริงมากที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่ความงดงามและคุณค่าทางจิตใจของภาพเหมือนในยุคนี้ก็ยังมีมากกว่าอีกด้วย เพราะภาพเหมือนในปัจจุบันไม่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอย่างในอดีตอีกแล้ว เนื่องจากโลกของเราในตอนนี้มีวิวัฒนาการ ความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัยมากมาย ส่งผลให้การบันทึกภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆ สามารถทำได้ง่าย ทั้งการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ ดังนั้น เมื่อภาพเหมือนไม่ได้มีประโยชน์ไว้สำหรับบันทึกสิ่งต่าง ๆ การวาดภาพเหมือนในปัจจุบันจึงมีเสน่ห์มากกว่า มีเอกลักษณ์และคุณค่าทางจิตใจที่มากกว่า ที่สำคัญงานภาพเหมือนยังสร้างความแตกต่างและความไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลก เป็นงาน masterpiece อันทรงคุณค่าที่ใครต่างก็อยากครอบครองทั้งสิ้น

ทำไมศิลปินส่วนใหญ่จึงรักการวาดภาพเหมือน

เพราะการรับวาดภาพเหมือนต้องใช้ทั้งทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ในการวาดภาพให้เหมือนจริงมากที่สุด นับว่าเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของศิลปินหรือจิตรกรทุกคนเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงแม้การวาดภาพเหมือนจะมีความยากมากกว่าการวาดภาพทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้ศิลปินและจิตรกรทุกคนรักการวาดภาพเหมือนคือคุณค่าของชิ้นงานนั้น ๆ เมื่อภาพเหมือนที่ตั้งใจบรรจงสร้างสรรค์สำเร็จแล้ว งานภาพเหมือนที่ได้จะกลายเป็นงาน masterpiece เป็นงานศิลป์ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความงดงามที่ยากจะมีใครเสมอเหมือนได้ แม้วาดภาพเหมือนจากต้นแบบคือคนคนเดียวกัน แต่เมื่ออิริยาบถแตกต่าง สิ่งแวดล้อม เสื้อผ้าหน้าผมแตกต่าง ภาพเหมือนที่ได้ก็ย่อมต้องแตกต่างตามไปด้วย ยังไงก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้

ปัจจุบันการรับวาดภาพเหมือน มีทั้งหมด 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การวาดภาพเหมือนแบบเส้น คือวาดภาพด้วยดินสอดำและการวาดภาพเหมือนสีต่างๆ ด้วยการแต่งแต้มสีสันลงไปในภาพให้เสมือนจริงมากที่สุด โดยในอดีตการวาดภาพเหมือนนั้น จะต้องวาดจากคนจริงๆ สัตว์ สิ่งของและสถานที่จริงเท่านั้น ส่งผลให้ในอดีตงานภาพเหมือนต้องใช้เวลาในการวาดและลงสีนานพอสมควร เนื่องจากต้นแบบไม่สามารถอยู่นิ่งๆ ให้ศิลปินหรือจิตรกรวาดภาพได้ตลอดเวลานั่นเอง แตกต่างจากในปัจจุบัน ที่การรับวาดภาพเหมือน สามารถวาดจากภาพถ่ายได้ ศิลปินหรือจิตรกรจึงใช้เวลาน้อยลงในการวาดภาพเหมือนแต่ละภาพ

อยากมีภาพเหมือนสวยๆ ไม่ใช่เรื่องยาก

แม้การวาดภาพเหมือนจากภาพถ่าย จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การรับวาดภาพเหมือนจากคน สัตว์หรือสิ่งของจริงๆ ก็ยังคงได้รับความนิยมสูงมากเช่นกัน ด้วยเพราะการวาดภาพจากต้นแบบจริงๆ ให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาที่มากกว่า ศิลปินสามารถมองเห็นต้นแบบได้แบบใกล้ชิดกว่า สามารถเก็บรายละเอียดจากต้นฉบับจริงได้ แตกต่างจากการวาดภาพเหมือนจากภาพถ่าย แต่ถึงแม้จะกล่าวอย่างนี้ ด้วยวิถีชีวิตของเราทุกคนที่ต้องเร่งรีบออกไปทำงานหรือเรียนนอกบ้าน การรับวาดภาพเหมือนจึงนิยมวาดภาพจากภาพถ่ายอีกทีมากกว่า เพราะการวาดภาพเหมือนในแต่ละครั้งในเวลานานพอสมควร การเปลี่ยนจากการรับวาดภาพเหมือนจากคนหรือสัตว์จริงๆ มารับวาดภาพเหมือนจากภาพถ่าย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและช่วยให้จิตรกรมีเวลามากพอในการรังสรรค์ภาพเหมือนสวยๆ ให้มีความเหมือนที่สุด มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบที่ไม่มีใครเหมือนได้ เนื่องจากต้นแบบไม่สามารถอยู่นิ่งๆ ให้ศิลปินหรือจิตรกรวาดภาพได้ตลอดเวลานั่นเอง แตกต่างจากในปัจจุบัน ที่การรับวาดภาพเหมือน สามารถวาดจากภาพถ่ายได้ ศิลปินหรือจิตรกรจึงใช้เวลาน้อยลงในการวาดภาพเหมือนแต่ละภาพ

ดังนั้น หากใครสนใจจะให้ศิลปินหรือจิตรกรรับวาดภาพเหมือนของคุณ ปัจจุบันมีศิลปินมากมายเปิดรับวาดภาพเหมือนในแกลเลอรี่ หรือรับวาดภาพเหมือนออนไลน์ ใครสนใจอยากมีภาพเหมือนของตนเอง ภาพเหมือนครอบครัว ภาพเหมือนคนรัก ภาพเหมือนสัตว์ สิ่งของหรือสถานที่ที่คุณต้องการ เพียงคุณให้จิตรกรเหล่านั้นวาดภาพเหมือนตามที่คุณเตรียมไว้ เท่านี้คุณก็ได้ภาพเหมือนสวยๆ แต่ไม่เหมือนใครและมีเพียงชิ้นเดียวในโลกแล้ว

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น